การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากแผ่นดินไหวกลางทะเลในเกาะสุมาตราเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เครือ AGC ในไทยได้บริจาคเงินจำนวน 8 ล้าน 3 แสนบาท โดยทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2548

 

 

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย
เอจีซี สำนักงานใหญ่ (ประเทศญี่ปุ่น) ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงิน 12 ล้านบาท

 

 

 

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มบริษัท เอจีซี ในประเทศไทย ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงิน 1,620,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

การบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา
เนื่องในโอกาสการครบรอบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ประธานบริษัทจึงได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาทแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

 

 

การฟื้นฟูป่า
เราได้เริ่มงานด้านการฟื้นฟูป่าไม้ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น

เมื่อปี พ.ศ.2550 เราได้จัดกิจกรรมให้พนักงานบริษัทและครอบครัวปลูกป่าชายเลนหลายพันต้น และปล่อยปูและปลาประมาณ 1 หมื่นตัวในเขตใกล้ชายฝั่งในจังหวัดชลบุรี

 

 

การบริจาคให้โรงเรียนต่างๆ
ทุกปี พนักงานของเราจะไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ยากจนในต่างจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ในปี พ.ศ.2550 เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและราชบุรี และได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้

1. บริจาคให้โรงเรียนวัดบุญญราศรี จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ พนักงานบริษัทยังทำหน้าที่เป็นครูสอนเรื่องการอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และวิธีการแยกขยะให้แก่นักเรียนอีกด้วย

2. เราได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดราชบุรี โดยพนักงานบริษัทได้บริจาคเงินของตนเองสำหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสำหรับให้ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมและฟุตบอลร่วมกับเด็กๆ อีกด้วย

การให้ทุนการศึกษา
เราได้เริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เพื่อมีส่วนช่วยสร้างบุคลากรที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศต่อไป

ที่ผ่านมาเราได้ให้ทุนแก่นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,591 คน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

533 คน นักศึกษามหาวิทยาลัย 888 คน รวมทั้งสิ้น 3,012 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,454,700 บาท

 

การบริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนา
เนื่องในโอกาสการครบรอบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ประธานบริษัทจึงได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาทแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

 


การบริจาคให้โรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 พนักงานบริษัทได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนยากจนในต่างจังหวัด ช่วยสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่สำหรับการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังบริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ในสำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ในปี พ.ศ.2550 เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียน Ban Kok Tahan ในจังหวัดสระแก้ว สร้างหอเอนกประสงค์และห้องน้ำ ตลอดจนบริจาคโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหาร สนามกลางแจ้ง เครื่องใช้ในสำนักงาน และของเล่น

 


กิจกรรมการป้องกันยาเสพย์ติด
เราได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบและความน่ากลัวของยาเสพย์ติดและได้เชิญครอบครัวของพนักงานมารับฟังที่บริษัท โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันยาเสพย์ติด

 

 

 

 

การมอบเงินสนับสนุนการวิจัยแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เราได้มอบเงินสนับสนุนการวิจัยแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2555 เราได้เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยแก่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพิ่มอีก 1 สถาบัน

ทั้งนี้ สาขาการวิจัยที่เราให้เงินสนับสนุนได้แก่ Engineering, Medicine, Pharmaceutical Science, Environmental Science, Information Technology