ชื่อบริษัท บริษัท เอจีซี มาเทกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันก่อตั้งบริษัท 26 พฤษภาคม 2554
เงินทุน 18,500,000 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจการ ผลิต Fiber Reinforced Plastics ที่ใช้เป็นชิ้นส่วนในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
จำนวนพนักงาน
(ณ เดือน มีนาคม 2556)
109 คน
 1. Pultrusion method

 

 

Production brand name is “ Plalloy “ “Plalloy “ used for construction parts of anything.

Photo (lower): Mounting system for PV
with Fluorine based paint

 2. Pin-winding method

We manufacture FRP grid, for reinforcement for concrete

Production brand name is “ NEFMAC “

Customer : Civil Engineering company  ( TUNNEL , HIGHWAY )

 3. Hand Lay Up method 

 

Production brand name is “ Plalloy “ “Plalloy “ used for construction parts of anything.

Photo (lower): Mounting system for PV
with Fluorine based paint

 4. Filament winding method

We manufacture pressure vessel for “Reverse  Osmosis” by Filament winding method

Customer   Chemical Plant Water treatment company