บริษัทในครือของ AGC มีประวัติอันยาวนานในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2506 กลุ่ม AGCประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย โดยได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทได้แก่บริษัทกระจกไทยอาซาฮี (ซึ่งต่อมากลายเป็น AGC Flat Glass (Thailand) Public Co.,Ltd.) และเริ่มการผลิตกระจกแผ่นธรรมดา ในฐานะบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย

ถัดมาในปี พ.ศ. 2507 กลุ่ม AGC ได้ร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยก่อตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซดาไฟ โดยได้ให้ชื่อ ณ ขณะนั้นว่า บริษัทไทยอาซาฮีโซดาไฟจำกัด บริษัทไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด เป็นบริษัทผลิตโซดาไฟแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลานับจวบจนปัจจุบันบริษัทมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด ( THASCO CHEMICAL CO., LTD ) ในปี พ.ศ. 2532 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม เป็น AGC Chemicals ( Thailand ) Co. ,Ltd. ในปี 19 เมษายน 2550 ตราบจนถึงทุกวันนี้

หลังจากนั้น เครือ AGC ก็ได้เริ่มกิจการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ วาล์วกระจกสำหรับคาโธดเรย์ทูบสำหรับโทรทัศน์ (TV Glass Bulbs) ภาชนะกระจกใส่อาหาร กระจกแผ่นสำหรับฮาร์ดดิสก์ เลนส์ผิวไม่โค้งสำหรับกล้องดิจิตอล จนได้เติบโตมาเป็นเครือธุรกิจที่มีบริษัทในไทย 7 แห่งและมีพนักงาน 7,000 คน (ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 )

พวกเราชาวเครือ AGC ได้สั่งสมประวัติศาสตร์ในไทยมาเคียงคู่กับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของไทย ในประเทศไทยซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมอย่างเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ (Dynamic) พวกเราจะเผชิญกับความท้าทายต่อไปโดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า ในปี พ.ศ. 2556 เครือ AGC ได้ดำเนินธุรกิจครบ 50 ปี ในประเทศไทย และจะเปล่งแสงสว่างสดใสไปพร้อมๆกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทยต่อไปโฆษณาโทรทัศน์ของบริษัทกระจกไทยอาซาฮี (ซึ่งต่อมากลายเป็น AGC Flat Glass (Thailand) Public Co.,Ltd. )